CÉLKITŰZÉSEINK

Nők a Városért Mosonmagyaróvár Egyesület célja:

- A politikai hovatartozástól függetlenül tömörítse mindazokat a nőket, akiknek önálló véleményük van a város politikai, társadalmi életéről és annak a közösség érdekében megfelelő módon és formába hangot is adnak.

- A nők társadalmi aktivitásának növelése, befolyásuk hatékonyabbá tétele a társadalom arculatának alakításában.

- Karitatív tevékenység végzése.

Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében:

- tevékenyen részt vesz a város társadalmi életének alakításában

- azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyek a nőket, s rajtuk keresztül a családokat érinti

- rendezvényeket szervez jótékonysági célok megvalósítása érdekében, azokon részt vesz

- közérdekű felvilágosító tevékenységet végez.